Σχεδιασµός και ∆ιαστασιολόγηση Αερισµού για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ βάση προτύπων ASHRAE 62.1 και 62.2

e - Technical Seminar

The Hellenic Chapter of ASHRAE is organising on Wednesday January 20, 2021, at 18:00, an electronic technical seminar on the “Σχεδιασµός και ∆ιαστασιολόγηση Αερισµού για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ βάση προτύπων ASHRAE 62.1 και 62.2”

Presentation will be in Greek (Η παρουσίαση θα είναι στα Ελληνικά)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8:15 – 18:45 Παρουσίαση
“Σχεδιασµός και ∆ιαστασιολόγηση Αερισµού για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ βάση προτύπων ASHRAE 62.1 και 62.2”
Άλκης Τριανταφυλλοπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
BEng Mech Eng, MSc in Energy Engineering
Head of Engineering at Menerga Hellas
Αντιπρόεδρος, Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE
ASHRAE Region XIV MP Chair
ASHRAE Society HVAC Trainer

18:45 – 19:15
Παρουσίαση Μηχανικου Αερισμου σε Οικία – Case Study 1
Σταύρος Λιβαδάς
Μηχανολόγος Μηχανικός
Εταιρεία Μελετών «ΤΕΑΜ Μ-Η»
ASHRAE Member

9:15 – 19:45
Παρουσίαση Μηχανικου Αερισμου σε Οικία – Case Study 2
Γιώργος Καβουλάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Εταιρεία Μελετών «ΤΕΚΕΜ»
ASHRAE Member

19:45 – 20:15
Παρουσίαση Μηχανικου Αερισμου σε Οικία – Case Study 3
Δημήτρης Τσιράκης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Δημήτρης Κιριμλίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Εταιρεία Μελετών «LDK»

20:15 – 20:45 Q&A – Ανοιχτή Συζήτηση

Registration
There is no cost for participation but registration is required. Registration is accepted only electronically and can be completed by pressing the “Registration” button below.
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

Please do NOT send any faxes or emails. Enquiries should be directed to webmaster@ashrae.gr.

We appreciate you helping us move forward.

Registration


Speakers

Alkis Triantafyllopoulos

Mechanical Engineer, Vice-President ASHRAE Hellenic Chapter

Stavros Levadas

Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΤΕΑΜ Μ-Η», ASHRAE MEMBER

Giorgos Kavoulakos

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - «ΤΕΚΕΜ», ASHRAE MEMBER

Dimitris Tsirakis

Μηχανολόγος Μηχανικός
Εταιρεία Μελετών
«LDK»

Dimitris Kirimlidis

Μηχανολόγος Μηχανικός
Εταιρεία Μελετών
«LDK»


Sponsors